My AccountLogin +

Portrait

Power Diagnostix Systems GmbH leverd meetapparatuur van hoge kwaliteit en Ingenieurs-services voor verschillende diagnostische opgaven op het gebied van hoogspanningstechniek. Na een start als DG Instruments GmbH in 1986 heeft de Power Diagnostix Groep een respektabele reputatie op het gebied van speciale meetapparatuur en bewakingssystemen voor hoogspannings- en hoogstroomapplicaties opgebouwd. Sinds de introductie van de PD meters begin 1993 werden ca 3000 deelontladingsmeters verkocht. Detlev Gross en Markus Söller staan aan het hoofd van de Power Diagnostix Groep, een private onderneming.

Bedrijfsprofiel

Sinds de afgelopen tweeëntwintig jaar is Power Diagnostix constant gegroeid en heeft inmiddels een globaal netwerk van agenten en resellers opgebouwd. Gelieve contakt op te nemen met Power Diagnostix mocht u een agent in uw buurt zoeken.

De familie van de ICM deelontladingsmeters en systemen wordt wereldwijd gebruikt voor het onderzoek van elektrische isolatiesystemen in de energievoorziening, door dienstverleners, producenten en wetenschappelijke instituten. De digitale deelontladingsmeetaparatuuren en vergelijkbare toestellen worden ingezet in hoogspannings test opstellingen tijdens metingen ter plaatse en bij permanente on-line bewaking van hoogspanningsapplicatie. Producenten van hoogspanningstest apparatuur worden met OEM versies voorzien.

Naast de verschillende deelonladingsdetektoren produceert Power Diagnostix besturingstoestellen voor de modernisering van hoogspanningslabs, geautomatiseerde HS besturingssystemen, apparaten voor metingen tijdens inbedrijfstelling van hoogspanningsplants zoals gasgeisoleerd schakelapparatuur (GIS) en toestellen voor de glasvezel transmissie van analoge signalen in een elektromagnetische ruwe omgeving.

Tevens heeft het bedrijd Power Diagnostix een kalibratielab, dat sinds 2003 tot DKD-Laboratorium (duitse kalibratiedienst) geaccrediteerd is -  Auditeur was de „Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB). In januari 2012 liep de toelating via de „Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Deze toelating vindt u onder D-K-15068-01-00.

Alle Power Diagnostix toestellen en systemen, de hardware, de embedded Software en de bedieningssoftware (GUI) worden in-house in Aken ontwikkelt en geproduceerd.

In 1999 verhuisde Power Diagnostix naar het toen nieuwe gebouw gelegen aan de „Brüsseler Ring“ te Aken. De voortdurende groei beperkte toenemend de oorspronkelijk voldoende ruimte en begon de groeikansen aanzienlijk te beperken. Er werd dus in 2007 besloten om op nieuw an de slag te gaan met bouwen.

High voltage laboratory

De zoektocht naar een geschikte bouwgrond en de aankoop ervan duurden langer dan verwacht, ook de nodige planning en de bouwver- gunningen waren langdurig. Met de bouw werd uiteindelijk in de herfst van 2008 begonnen en het vrijstaande nieuwe gebouw met 6 verdiepingen met een hoogte van 26m werd in december 2009 betrokken. Een werkoppervlakte van meer dan 2000m² gaf Power Diagnostix de ruimte zich verder te ontplooien. Het afstand tussen het nieuwe- en oude gebouw is maar 2km. Rechts vindt u een film met versnelde weergave van de bouwperiode zoals een aktuele afbeelding van een Web Cam. Ook op het nieuw adres blijft Power Diagnostix groien en dus is er al na 4 jaar behoefte aan aanvullende werkplekken. Een verdere uitbreiding achter het bestaande gebouw is op dit moment in de planning. De voltooiing is voor begin 2015 gepland.


Power Diagnostix Systems GmbH
Vaalser Strasse 250, 52074 Aachen, Germany
Tel. +49 241 74927, Fax. +49 241 79521
Home : www.pdix.com

Board of Directors: Andrew Boughtwood, Dr. Detlev Gross, Hans-Uwe Koch, Markus Söller
Registration: HRB5372, Amtsgericht Aachen
VAT-ID: DE153601122